Článok

Ako zapojiť verejnosť do trvalo udržateľného rozvoja (Toolkit)

pridané: 3. februára 2021

Príručka slúži ako základný nástroj na budovanie kapacít multiplikátorov – jednotlivcov, jednotlivkýň a občianskej spoločnosti, pôsobiacich na rôznych úrovniach napĺňania Globálnych cieľov. Hlavným cieľom tohto kampaňového manuálu je poskytnúť podnetné nástroje a inšpiráciu, ktoré podporia miestne skupiny ľudí k aktivitám a aktivizmu, vedúcemu k trvalo udržateľnému rozvoju, a to tým, že ich povzbudíme k akcii a organizovaniu svojich organizácií. Na mysli máme také činnosti, ktoré podporia úspešné napĺňanie Agendy 2030 a pravidla ‚Leaving no one behind‘ (nenechať nikto v úzadí, na okraji záujmu spoločnosti). Viac už v tejto príručke, ktorá vznikla ako spolupráca siedmich organizácií, patriacich do konzorcia projektu Globálne ciele a migrácia. K prečítaniu je tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR