Článok

InterCap report: ako vníma verejnosť tému migrácie a rozvoja

pridané: 31. januára 2021

InterCap združuje 13 organizácií z 12 krajín EÚ, špecializovaných na vzdelávanie učiteľov, reformu vzdelávania, udržateľný rozvoj a migráciu, spolu s viac ako 40 spolupracovníkmi z celej EÚ. V rámci 3-ročného projektu ‘Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world’ budovali siete a kapacity aktérov vzdelávania a podporovali globálne vzdelávanie o migrácii, bezpečnosti a udržateľnom rozvoji v prepojenom svete. Vypracovali tiež audítorskú správu o tom, ako obyvateľstvo zapojených krajín vníma tému migrácie, trvalo udržateľného rozvoja a globálneho rozvojového vzdelávania. Viac tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR