Článok

V napĺňaní sľubu ‚Leave no one behind‘ Grécko zaostáva

pridané: 19. februára 2021

Zdá sa, že sľub ‚Leave no one behind‘ (nenechať nikoho pozadu) sa v Grécku nesplní tak ľahko. Tento podkladový materiál je založený na monitorovacej správe ActionAid, ktorá skúma kroky Grécka k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy OSN 2030. Správa predstavuje hlavné kroky vlády s cieľom integrácie utečencov aj migrantov a skúma problematiku spôsobov integrácie, ktoré by zároveň napĺňali SDG. Na záver obsahuje časť s odporúčaniami pre grécke orgány, týkajúce sa národnej stratégie úspešnej implementácie Globálnych cieľov (SDGs). Grécko v ich napĺňaní totiž výrazne zaostáva. V roku 2018 sa v meraní ich napĺňania umiestnilo na štvrtom mieste od konca spomedzi 35 krajín OECD, a hoci tieto krajiny v priemere dosiahli 58% zo 17 cieľov, miera implementácie v Grécku bola iba 49%. Viac v dokumente z dielne ActionAid Hellas (v rámci nášho projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR) tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR