Článok

Vybrané organizácie Ambrely, pracujúce s témou migrácie

pridané: 22. januára 2021

Rovnako ako Sekretariát Ambrely pracuje s témou migrácie cez optiku rozvoja a Globálnych cieľov, tak aj jej členské organizácie pracujú s touto témou cez svoje vlastné projekty, aktivity, kampane a dokonca festivaly. Ponúkame vám preto výber piatich z nich (štyria členovia a jeden pozorovateľ Ambrely), pričom ešte viac sa o nich dozviete už vo februári –počas našej kampane ‚Tváre migrácie‘:

  •  Slovenská katolícka charita sa projektom MIND zamerala na zvyšovanie povedomia o fenoméne migrácie, integrácie a napĺňania Globálnych cieľov. Súčasťou bola celoeurópska kampaň ‘Čo je domov?’ o dôvodoch migrácie a význame slova domov. V Iraku a Libanone zasa pomáha pri reintegrácii presídleným osobám a rodinám.
  • Človek v ohrození vytvára vzdelávacie materiály od predmetových príručiek, cez obsahové, až po prácu s dokumentárnym filmom. V rámci festivalu Jeden svet prináša pestrosť migračných skúseností ľudí naprieč svetom. Humanitárnymi a rozvojovými projektmi na Ukrajine a v Libanone tiež podporuje ľudí, ovplyvnených vojnovými konfliktmi.
  • Slovenská humanitná rada (www.shr.sk) sa cez projekt ‘Naši utečenci’ a ďalšie aktivity snaží prispieť k zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov a žiadateľky o azyl v SR, a to formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tiež napomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na trhu práce, v sociálnej a  zdravotnej oblasti aj v školskej integrácii v SR.
  •  Nadácia Milana Šimečku napomáha budovať spoločnosť, ktorá oceňuje rozmanitosť a vytvára podmienky na rozvoj každého jednotlivca, jednotlivkyne bez ohľadu na pôvod. Ich festival [fjúžn] zahŕňa kultúrno-spoločenské podujatia, zamerané na tému migrácie a života cudzincov, cudziniek v SR.
  • eRko cez kolednícku zbierku ‘Dobrá novina’ zlepšuje projektmi rozvojovej spolupráce životné podmienky ľudí v Subsaharskej Afrike. V druhom najchudobnejšom regióne Ugandy napríklad rozvíja podnikateľské aktivity obyvateľstva, aby nebolo nútené odísť za prácou do iného mesta či inej krajiny.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR