Článok

PUBLIKÁCIA O IMIGRÁCII DO SUSEDNÉHO ČESKA

pridané: 15. mája 2020

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’,financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému migrácie. Náš partner Diakonie ČCE pripravil materiál s názvom ‘MÝTY VERSUS REALITA: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do ČR’. Krátko v ňom sumarizuje históriu a vývoj tejto imigrácie do niekdajšieho Československa v 20. storočí a ďalej sa zameriava na súčasné výzvy blízkovýchodnej prisťahovaleckej komunity v ČR so zreteľom k miere ich integrácie, aktivitám aj mediálnemu obrazu.

Práve téme migrácie osôb z Blízkého východu do EÚ sa počas tzv. utečeneckej krízy v roku 2015 dostalo až neprimeranej mediálnej pozornosti. Viac v štúdii tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR