Článok

Reakcia CONCORD Europe na Pakt o migrácii a azyle

pridané: 12. októbra 2020

Koncom septembra Európska komisia publikovala Pakt o migrácii a azyle. Ten obsahuje množstvo vítaných aspektov z pohľadu CONCORD Europe. “Niektoré návrhy smerujú k ochrane práv ľudí na úteku správnym smerom, iné nie sú v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce alebo štandardmi dodržiavania ľudských práv. Chápeme, že prioritou EK je opätovné vybudovanie dôvery medzi členskými štátmi EÚ v rámci migračnej politiky, treba zdôrazniť, že dôveryhodnú migračnú politiku je možné dosiahnuť, iba ak budú rešpektované medzinárodné dohovory o ľudských právach.“ Riešenie príčin nútenej migrácie by malo znamenať, že sa EÚ bude zameriavať na vplyv svojich politík na kapacity partnerských krajín v rámci implementovania Agendy 2030 a Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Viac o reakcii CONCORD-u na nový pakt tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR