Článok

Štúdia o koherencii politík, zameraných na riešenie problému klimatickej migrácie

pridané: 15. júna 2021

Zmena klímy je nezvratný, a teda štrukturálny proces, ktorý si vyžaduje urgentné opatrenia na podporu ekologického prechodu v rámci udržateľnejšieho rozvoja. Politický dokument z dielne FOCSIV sa zaoberá analýzou dosahu zmeny podnebia na migráciu v jej rôznych formuláciách s odkazom na ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Je potrebné podporiť transformáciu hospodárskych modelov lepšieho riadenia migrácie v súvislosti s podporou mieru, dialógu a predchádzania konfliktom, ide teda o transformáciu vojnovej ekonomiky na mierovú v snahe zníženiť nútenú migráciu a utečenectvo. Analýza navrhuje sériu politických opatrení, medzi ktorými FOCSIV zdôrazňuje dôležitosť napĺňania SDG cieľa 10.7 v rámci trvalo udržateľného rozvoja a nasledovania Globálneho kompaktu o migrácii.

Viac nájdete v dokumente nazvanom ‚What Coherence in Policies to Tackle Climate Migration?‘, ktorý vznikol s podporou EÚ v rámci programu DEAR a v rámci projektu Globálne ciele a migrácia – v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR