Článok

Štúdia o vnútornej migrácii v rámci Afriky a trvalo udržateľnom rozvoji

pridané: 31. marca 2021

Len vo východnej Afrike žije približne 7,7 milióna migrantov, migrantiek a 3,6 milióna tvoria utečenci, utečenky. Z nich viac ako 63 % má v úmysle presťahovať sa do krajín Perzského zálivu, iba 2 % chce ísť do severnej Afriky či Európy, zvyšok zostáva v regióne. Napriek veľkej mobilite ľudí medzi susednými krajinami bola v poslednom desaťročí Afrika svedkom veľkej vlny vnútroštátnej, domácej migrácie v rámci jednej krajiny – najmä z vidieckych do mestských oblastí.

Napriek väčším možnostiam a službám, ktoré ponúkajú veľké mestá, čelia migranti a migrantky z vidieka do miest veľkým výzvam: kvôli nízkemu vzdelaniu a slabším schopnostiam nemajú vhodný prístup na trh práce. Rast, ktorý za posledné desaťročie zažili africké mestá, sa nepremietol do skutočného ľudského rozvoja. Viac sa k téme dočítate v štúdii s názvom ‚Rural-Urban Migration in Africa’ z dielne talianskej organizácie FOCSIV, ktorá vznikla v rámci projektu Globálne ciele a migrácia (a kampane Faces of Migration), podporeného EÚ cez program DEAR. Viac tu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR