Článok

Výzvy nápĺňania Globálnych cieľov v Grécku

pridané: 21. decembra 2020

 V záujme prispôsobenia 17 Globálnych cieľov gréckym potrebám a okolnostiam vykonalo Grécko v roku 2017 mapovanie, v ktorom si stanovilo 8 národných priorít s dôrazom na boj proti nezamestnanosti (najmä u mladých ľudí a žien), znižovanie sociálnych nerovností, presadzovanie rodovej rovnosti a podporu sociálneho začlenenia migrantov a iných zraniteľných skupín.

Agenda 2030 po prvý raz uznáva a integruje migráciu ako základný prvok rozvoja, pričom s migrantmi a utečencami zaobchádza nielen ako so zraniteľnou skupinou, ale aj ako s faktorom ekonomického rastu. Napriek politickej proiritizácii agendy dlhotrvajúca hospodárska kríza v Grécku zabránila dosahovaniu týchto cieľov. Správa ‚The challenges of the 2030 Agenda: Migration as a basic element of sustainable development’ z dielne ActionAid Hellas predstavuje kroky Grécka k dosiahnutiu Globálnych cieľov a Agendy 2030. Viac si možno prečítať tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR