Projekty

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

pridané: 5. júna 2018

Doba trvania projektu: august 2017 – august 2018

Projekt umožňuje mimovládnym rozvojovým organizáciám budovať svoje kapacity, vzdelávať svojich zamestnancov, prináša priestor pre spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi organizáciami na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni.

Vďaka projektu môže Platforma mimovládnych rozvojových organizácií informovať o témach rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania širokú verejnosť, médiá, ako aj politikov, ktorí sú zodpovední za tvorbu rozvojovej politiky, vrátane politík súvisiacich s Cieľmi udržateľného rozvoja a Agendou 2030.

Projekt je financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR