Projekty

EU Presidency projekt Platformy MVRO

pridané: 5. mája 2016

V rámci roku 2016, v ktorom bude Slovensko predsedníckou krajinou Rady Európskej únie, realizuje Platforma MVRO a jej členské organizácie projekt „EU Presidency project for the Slovak EU Presidency 2016“.

Ciele predsedníckeho projektu Platformy MVRO sú nasledovné:

  • Posilniť politickú podporu kľúčových aktérov v rozvojovom sektore na Slovensku, pre plynulú a efektívnu implementáciu Cieľov udržateľného rozvoja na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie a zabezpečiť dodržiavanie princípu PC(S)D – koherencie politík pre udržateľný rozvoj.
  • Prispieť k zvyšovaniu povedomia o globálnej prepojenosti a informovať o možnostiach pozitívne ovplyvňovať na život ľudí v globálnom Juhu cez využívanie praktík zodpovedného spotrebiteľského správania.

Trvanie projektu: február 2016 – február 2017

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR