Kampane

Koľko tvárí migrácie poznáš?

pridané: 24. januára 2020

Cieľom projektu Globálne ciele a migrácia‚ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampane ‚Tváre migrácie‚ (Faces of Migration – FoM) je: prekonať a prekopať existujúce názory na migráciu. Koľko tvárí a podôb migrácie naozaj poznáte a rozpoznáte? Ak si totiž vypočujete konkrétne príbehy ľudí, ktorí museli svoj domov opustiť a začať svoj život nanovo v Európe, získate lepší pohľad na ich životy, ako aj na dôvody, prečo migrujú. Trojročný projekt, ktorý realizuje sedem partnerov z celej Európy (vrátane našej Ambrely) sa zameriava na migráciu z hľadiska cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom zvyšovania informovanosti – ako u osôb s rozhodovacou právomocou, teda u mocných, tak aj u médií a širokej verejnosti. Tento projekt je financovaný z programu Európskej komisie pre rozvojové vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac o projekte nájdete tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR