Webináre

Jednou z aktivít nášho projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ (a kampane ‚Tváre migrácie‘), podporeného z prostriedkov Európskej komisie cez program DEAR, je aj realizácia workshopov pre účastníkov a účastníčky z radov našich členských a pozorovateľských organizácií. Pre situáciu, spojenú s korona-opatreniami sme edu-podujatia (prednášky s diskusiami a workshopy) v roku 2020 realizovali formou 90-minútových webinárov cez Zoom – celkovo pre sto zástupcov a zástupkýň z radov akadémie a mimovládneho sektora, aktivistov, aktivistky aj mladých influencerov/ky. 

  • Prvý webinar sa uskutočnil dňa 2. júna (utorok) o 10:00 na tému ‘Utečenci a migranti: ‚Dojmy a pojmy (nielen v čase volieb)’ a viedla ho trénerská dvojina Zuzana Števulová (ex-Liga za ľudské práva) a Azim Farhadi z Inštitútu pre Migráciu a Komunikáciu. Prihlásenie tu.
  • Druhý webinar sa uskutočnil dňa 4. júna (štvrtok) o 10:00 na tému ‘Rasizmus v rozvojovej spolupráci na Slovensku a v zahraničí’ a viedol lektor Tomáš Profant(ÚMV v Prahe a FSEV UK v Bratislave). Prihlásenie tu.
  • Tretí webinar sa uskutočnil dňa 9. júna (utorok) o 14:00 na tému ‚Protesty v Libanone a ich dopad na utečenecké komunity‘ a viedol ho pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Prahe – Jan Daniel. Prihlásenie tu.
  • Štvrtý webinar sa uskutočnil dňa 16. júna (utorok) o 10:00 na tému ‚Posilnenie českého pôsobenia v Saheli ako možný recept na migráciu‘ a viedla ho lektorská dvojica z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) – Vilém Řehák a Josef Kučera. Prihlásenie tu.
  • Piaty webinár sa uskutočnil dňa 18. júna (štvrtok) o 14:00 na tému ‚Utečenectvo uprostred klimatickej krízy‘ a viedol ho vedúci klimatického tímu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) – Tomáš Jungwirth. Prihlásenie tu.

Na prelome rokov 2021–2022 sme pokračovali sériou online mediálnych workshopov, tentoraz pre cieľovú skupinu: mediálni pracovníci/čky , influenceri/ky, komunikační manažéri/ky partnerských organizácií, ale aj študenti/ky škôl, zameraných na audio-vizuálnu produkciu. Workshopy viedla naša kolegyňa, expertka na medzinárodný rozvoj a médiá – Dr. Boba Markovič Baluchová.

  • Prednášky spolu s media workshopom pod názvom ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘ prebiehali v novembri 2021 pre študentov a študentky Školy dizajnu v Bratislave a v decembri 2021 pre mladých ľudí z Gymnázia J. Hollého v Trnave. V apríli to boli zasa tvorcovia a tvorkyne školského časopisu a kreatívnych obsahov zo Strednej školy Felix v Bratislave.
  • Media workshop s názvom ‚Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách‘ z dňa 19. mája 2022 bol orientovaný na pracovníkov/čky médií zo SR aj ČR a ambasádori/ky osvetových programov z partnerských organizácií. Bol zameraný na: vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication; ďalej objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách; budovanie zručností v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a vizuálnych produktov (fotiek a videí) s prihliadnutím na odhalenie manipulatívnych techník a fenoménu marketingu chudoby. 

Poznámka: Projekt ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’ je financovaný z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Webináre boli kofinancované zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR