Článok

Prednášky s mediálnymi workshopmi pre stredné školy – o globálnych výzvach v onlajne

pridané: 31. októbra 2021

Organizácia UNESCO si každoročne na jeseň pripomína Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Media and information literacy week). Aj tento rok budú prebiehať po celom svete rôzne osvetové podujatia a interaktívne workshopy, týkajúce sa práve vedomého úsilia zabojovať proti dezinformáciám v online prostredí a propagovať pozitívne správanie v digitálnom priestore. Ruku k dielu na Slovensku pridá aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela ako strešná organizácia 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí.

Od roku 2019 realizuje Ambrela spolu so šiestimi európskymi partnermi európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia’ a jednou z jeho aktivít sú aj osvetové prednášky, vzdelávacie webináre a online diskusie o našej solidarite s núdznymiv krajinách Globálneho Juhu, o dôvodoch chudoby a nútenej migrácie zraniteľných skupín obyvateľstva z post-konfliktných regiónov, o spôsoboch riešenia humanitárnych kríz priamo slovenskými projektmi v teréne, ale aj o zobrazovaní takýchto globálnych výziev v online médiach.

V najbližších týždňoch absolvujú študenti a študentky stredných škôl so zameraním na mediálnu tvorbu, umenie a dizajn, tvorivé písanie; súčasní influenceri, influencerky a možno budúci medzinárodní dobrovoľníci, dobrovoľníčky prednášky spolu s media workshopom pod názvom ‘Globálne výzvy v onlajne. Čo si pod nimi predstaviť a ako ich eticky zobraziť‘. Prvé takéto vzdelávacie aktivite budeme realizovať v novembri a decembri pre študentov a študentky Školy dizajnu v Bratislave a Gymnázia J. Hollého v Trnave.

Mladým ľuďom ponúkneme základy mediálnej a informačnej gramotnosti s presahmi do globálnej žurnalistiky a pokúsime sa im ukázať spôsoby, ako sa vyhnúť manipulácii na sociálnych sieťach u tak citlivých tém, ako sú migrácia, utečenectvo, zmena klímy, či riešenie podvýživy a pandémií v nízkopríjmových krajinách. Práve praktické ukážky z terénu v Afrike či Ázii by mohli študentom a študentkám ukázať cestu, ako narábať s globálnymi výzvami a informáciami z Globálneho Juhu; ako si overovať fakty a zdroje pred zverejnením, a ako nepodľahnúť šíreniu hoaxov a zámerne skreslených obsahov. Samozrejme mladým predstavíme aj video-spoty a ukážky aktivít z kampane ‚Tváre migrácie‘ v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘. Prednášky s workshopmi sú realizované vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Viac o aktivitách a projektoch Ambrely nájdete na: www.ambrela.org. V prípade otázok či záujmu o takúto prednášku s workshopom kontaktujte Dr. Bobu M. Baluchovú – lektorku workshopov a komunikačnú manažérku Ambrely na: media@ambrela.org.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR