Videá

Vo februári 2021 sme v rámci osvetovej kampane ‘Tváre migrácie‘ a v spolupráci s partnerskou agentúrou Čosi pripravili dvojicu videí, sprevádzaných podpornými online diskusiami – k téme migrácie, integrácie a rozvoja.

Prvé video s názvom ‘Rozmanitosť nám je pochuti’ predstavuje cudzokrajné chute, ako polievka pho, kari ryža či kebab v pita placke, ktoré nám na Slovensku už dávno nie sú cudzie. Preto sa vo videu priamo pýtame: „Prečo potom mnohí neakceptujú inú kultúru a ľudí, ktorí nám tieto cudzokrajné chute a obľúbené pokrmy priniesli? Veď iná kultúra a zvyky môžu náš život príjemne okoreniť.“ Toto video o (ne)tolerancii v gastro priemysle si možno pozrieť tu.

Po uverejnení prvého videa o rozmanitosti cudzokrajných chutí a o rešpekte k ľuďom, pre ktorých sa stalo Slovensko novým domovom, sme ako Ambrela čelili stovkám nenávistných komentárov na sociálnych sieťach. Takéto vyjadrenia netolerancie iba potvrdili, ako dôležité je takéto témy prinášať aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’.

Zverejnili sme preto druhé osvetové video ’Tolerancia je fair-play‘, pričom sme sa presunuli z gastro oblasti do športu. I tam sme očakávali rozpoluplné reakcie publika, avšak dôležitejšie bolo otvorenie diskusie a zamyslenie sa nad témou vnímania aj prijímania cudzincov a cudziniek v našej spoločnosti. Video poukazuje na to, že nemôžeme donekonečna zvádzať súboj typu: my vs. oni a zameriavať sa na hľadanie odlišností kultúr namiesto nachádzania spoločných čŕt. V tomto spote nastoľujeme otázky: ‘ako súvisí slovenský futbal s migráciou; ako tolerantné je Slovensko; aj prečo jetolerancia fair play‘. Naše video o etnickej neznášanlivosti v športe si možno pozrieť tu.

Ďalšie videá od členov konzorcia

Pozrite si video-spot Praotec Čech z dielne Diakonie ČCE

Video o klimatickej zmene a nútenej migrácii z dielne Diakonie ČCE

Video ‚Páli vás to?‘ z dielne českého partnera Diakonie ČCE

Video Kdy jsme se stali cizinci? z dielne Diakonie ČCE

Séria videí Maličkosti z dielne českej Diakonie ČCE

Video z dielne slovinského partnera Povod o diskriminácii na pracovisku

Dokument Povod o ceste dvoch žien-migrantiek do hlavného mesta Slovinska

Video o inklúzii v našich životoch a kultúrach z dielne ActionAid Hellas

Film FOCSIV o prínose zahraničných diaspór v Taliansku k udržateľnému rozvoju

Poznámka: Projekt ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’ je financovaný z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Videá boli tiež kofinancované zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR