Článok

TRETIE VIDEO Z NAŠEJ KAMPANE ‚TVÁRE MIGRÁCIE‘

pridané: 16. februára 2020

Cudzincov a cudzinky vždy neurčovali hranice národných štátov. Ako a podľa čoho sme dospeli k súčasnému vnímaniu ‘našinectva’? Zamerajme sa na to, čo zdieľame. Budujme spoločnosť, kde tie spoločné a spájajúce veci budú silnejšie, ako tie, ktoré nás rozdeľujú a odlišujú.

Aj o tom je tretie video (tentoraz v réžii českej Diakonie ČCE) z našej kampane ‘Tváre migrácie’ v rámci projektu ‘Globálne ciele a migrácia’, podporeného zo zdrojov EÚ. Možno si ho pozrieť v češtine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR