Článok

Séria videí Maličkosti z dielne českej Diakonie ČCE

pridané: 21. októbra 2021

Nová séria osvetových videí z dielne českej Diakonie ČCE s názvom ‚Maličkosti‘ má zaktivovať verejnosť k tomu, aby žila viac udržateľne. Videá boli vytvorené v rámci kampane ‚Páli Vás To?‘, ktorá je súčasťou európskeho projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR. Partnerské organizácie projektu sa snažia meniť aktuálny migračný diskurz vo verejnom priestore a zlepšovať informovanosť verejnosti o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom práce s rôznymi cieľovými skupinami a aj vďaka osvetovým aktivitám pre širšiu verejnosť – vydávaním publikácií, článkov, organizovaním workshopov a diskusií, ale aj tvorbou osvetových videí.

Cieľom videí s názvom Maličkosti je ukázať, že žiť udržateľne nie je zložité, môže to byť aj zábava a niekedy len malá zmena našej dennej rutiny stačí k tomu, aby sme aj my sami prispievali k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Na nakrúcanie si tím českej Diakonie ČCE pozval populárne osobnosti i odborníkov a odborníčky, ktorí svojou prácou významne prispievajú k nielen propagácii udržateľného rozvoja. Hovoria o problémoch, ktoré ich pália, ako: udržateľná móda, rozvojová spolupráca, migrácia, plytvanie prírodnými zdrojmi atď.. Cieľovou skupinou tejto kampane sú mladí ľudia z tzv. ‚nerozhodnutého stredu‘, ktorí sú otvorení diskusii o týchto problémoch. Viac info o videách tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR