Článok

Pozrite si krátky film o prínose zahraničných diaspór v Taliansku k udržateľnému rozvoju

pridané: 28. februára 2021

Náš taliansky partner v rámci projektu Globálne ciele a migrácia, FOCSIV, v spolupráci s GCAP Taliansko vo feburári zverejnil krátky film pod názvom ‚Diasporas and new generations for the recovery and sustainable development‘. Je o diaspórach cudzincov a cudziniek z nízkopríjmových krajín v Taliansku a ich príspevku k udržateľnému rozvoju v tejto krajine.

Migranti, migrantky a ich rodiny predstavujú aktívne subjekty rozvoja a medzinárodnej spolupráce tejto konkrétnej európskej krajiny. Práve preto sa konkrétne združenia takto migrujúcich ľudí (cez národný samit) snažia o vytvorenie platformy, ktorá by fungovala pod ministerstvom zahraničia a aktívne sa zapájala do zahraničnej politiky a riešenia rozvojovej spolupráce vo svete. Je to nástroj na zvýšenie demokracie prostredníctvom aktívnej účasti združení migrantov. Ak budú viac zapojení do rozhodovacích procesov, môžu sa stať dôležitými aktérmi obnovy a trvalo udržateľného rozvoja v Taliansku aj širšej Európe. 

Po dopozeraní filmu pochopíme, že je nevyhnutné rozoznať dané komunity v krajine a oceniť ich pozitívny prínos. Ako vidieť na príklade konkrétnych protagonistov a protagonistiek vo videu – či už pochádzajú z Nigérie, Kamerunu alebo z Moldavska, v Taliansku dlhodobo žijú, ovládajú jazyk, študujú tam alebo pracujú, zároveň si vytvárajú nové vzťahy a siete. Spoločne tiež pracujú na zlepšovaní zdravia, vzdelávania, hospodárstva a ochrany ľudských práv – v Taliansku aj v krajinách ich pôvodu.

Video prezentuje víziu postavenia takejto platformy združení migrantov v zahraničenj politike a medzinárodnej spolupráci, a tiež nádeje samotných protagonistov i protagonistiek (Ady, Cleophace, Tatiany, Maniho a Angie) o príspevku zahraničných komunít k rozvoju Talianska. Film tiež zaznamenáva dôležité uznanie fungovania a prínosu týchto diaspór námestníčkou ministra pre medzinárodnú spoluprácu – Emanuelou Claudiou Del Re.  Ak chce Taliansko a celkovo Európa prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vo svete, mali by aj politicky podporovať aktívnu účasť nových generácií a diaspór na tomto procese (a pláne obnovy).

Viac možno pochopiť z nového videa FOCSIV, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu Globálne ciele a migrácia (a kampane Tváre migrácie), podporeného EÚ zo zdrojov DEAR. Video je k nahliadnutiu tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR