Článok

Po mediálnom workshope pre tvorcov a tvorkyne mediálnych obsahov

pridané: 20. mája 2022

Dňa 19. mája v čase od 09:00–10:50 absolvovali slovenskí a českí mediálni pracovníci/čky z ČR a zo SR, influenceri/ky, ambasádori/ky fairtrade a klimatických programov z partnerských organizácií Na mysli a DocUnion mediálny workshop s názvom ‘Ako eticky zobrazovať globálne výzvy z krajín Globálneho Juhu v médiách’. Workshop viedla naša kolegyňa: Dr. Boba Markovič Baluchová – komunikačná manažérka Ambrely a šéf-editorka webu MediaAbout.Dev. Desať ľudí sa zúčastnilo workshopu naživo online, a ďalších desať tvorcov a tvorkýň kreatívnych obsahov si ho pozrie zo záznamu.

Počas dvojhodinového workshopu odznelo: Vysvetlenie základov a princípov global journalism, solution journalism a hope-based communication. Objasnenie dôležitosti zodpovedného a etického pokrývania globálnych výziev z krajín Globálneho Juhu v médiách v rámci krajín Globálneho Severu. Budovanie zručností v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL), kritického myslenia, dekonštrukcie mediálnych obsahov a vizuálnych produktov (fotiek a videí) s prihliadnutím na odhalenie manipulatívnych techník a fenoménu marketingu chudoby.

Rozdiskutované boli aj konkrétne príklady titulkov článkov v domácich a zahraničných denníkoch. Rozobrané boli ukážky z kampane Tváre migrácie a parodické video-spoty z dielne SAIH. Participujúci vyjadrili pozitívne reakcie a vďačnosť za „food for thoughts“ a nové podnety do ich budúcej tvorby, zároveň vyjadrili potrebu a prosbu o zaslanie materiálov na opätovné a dodatočné preštudovanie. Účastníkom a účastníčkam bol teda zaslaný súbor vybraných manuálov k téme zodpovednej globálnej žurnalistiky a etického pokrývania tém globálnych výziev a Globálnych cieľov vo forme online linkov a PDF dokumentov (vrátane edu kitu ku kampani Tváre migrácie, a najmä media kitu Ambrely k projektu Globálne ciele a migrácia) na doplnkové čítanie a využitie počas reportérskej práce v teréne. Media workshop bol realizovaný vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR