Článok

Ambasádor kampane Tváre migrácie: Martin Pavelka

pridané: 22. júla 2020

Na konkrétnom príklade vyslania mladých ľudí na dobrovoľnícku misiu do nízkopríjmovej krajiny ukážeme, ako sa mení ich pohľad na globálne výzvy aj plány do budúcnosti. Zároveň ukážeme, ako vyzerá zmiernenie nútenej migrácie konkrétnymi slovenskými dobrovoľníckymi projektmi, keď vyslaní mladí ľudia pracujú priamo s migrujúcimi komunitami, ktoré si hľadajú svoj nový domov. Druhým ambasádorom kampane Tváre migrácie je Martin Pavelka, ktorý ako dobrovoľník ADRA Slovensko pracoval na znovuzamestnateľnosti vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku. Pre svoje pôsobenie v zahraničí je sám migrantom.

Dobrovoľník Martin Pavelka pôsobil dvanásť mesiacov v roku 2019 v osídlení Tserovani v gruzínskej organizácii For Better Future, ktorá sa zameriava na podporu vnútorne presídlených osôb (z angličtiny ,Internally displaced persons – ­IDPs‘), ktoré zo svojich domov museli utiecť pre gruzínsko-ruskú vojnu o región Južného Osetska v roku 2008. Celá Martinova hostiteľská organizácia bola založená práve týmito vnútorne presídlenými osobami a pod jej taktovkou funguje aj sociálny podnik Ikorta, v ktorom dvanásť vnútorne presídlených žien vyrába tradičné emailové šperky. Martin sa venoval rebrandingu, zvýšeniu viditeľnosti podniku, efektívnejšiemu marketingu a spusteniu internetového obchodu, ako aj prehlbovaniu spolupráce s lokálnymi podnikmi. Tiež mal ako mentor na starosti podporu zamestnateľnosti presídlenej komunity cez tému sociálneho podnikania


Martin Pavelka už počas pôsobenia v gruzínskom osídlení Tserovani pochopil (cez organizáciu ADRA Slovensko a vďaka podpore SlovakAid), že aj naďalej chce pôsobiť vo sfére medzinárodného rozvoja. Po absolvovaní ročného pobytu cez program SlovakAid sa začal zaujímať o európsku a o niečo viac robustnejšiu iniciatívu EU Aid Volunteers. Tá umožňuje vyslaným ľuďom stráviť rok v humanitárnom kontexte, čo bola pre neho ďalšia veľká príležitosť a nová skúsenosť. Na jeseň 2019 bol teda vyslaný ako senior koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do Turecka. Má na starosti päťdesiat miestnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizácii Small Projects Istanbul, ktorá poskytuje poradenstvo a pracuje priamo so sýrskymi utečeneckými komunitami v Istanbule.

Martina možno považovať za potrebného ambasádora zmeny – hľadanú tvár migrácie v rámci kampane Tváre migrácie našej Platformy rozvojových organizácií Ambrela, ktorou sa snažíme verejnosti vysvetliť tému migrácie cez optiku Globálnych cieľov. Čo sa týka terminológie: Migrant zväčša dobrovoľne prekračuje hranice vlastného štátu kvôli práci, štúdiu či dobrovoľníctvu (ako pred časom práve Martin). Utečenci a utečenky z domova utekajú pred vojnou, stratou slobody, inak by im hrozila smrť, mučenie, väzenie (ako klientom a klientkam Martina v Istanbule).

V posledných rokoch sa vďaka cestovaniu, dobrovoľníckym a študijným pobytom, ako aj globalizácii veľa zmenilo vo vnímaní migrácie i v našom regióne. „Napríklad starí rodičia sa cez zážitky svojich vnukov a vnučiek pomaly oboznamujú s témou rozmanitosti, inakosti, citlivosti voči iným kultúram,“ uvádza slovenský dobrovoľník Martin Pavelka. Nielen on si praje, aby globálna pandémia koronavírusu tento dobre naštartovaný prerod nespomalila.
Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR