Článok

Ambasádorka kampane Tváre migrácie: Veronika Zimová

pridané: 20. júla 2020

Na konkrétnom príklade vyslania mladých ľudí na dobrovoľnícku misiu do nízkopríjmovej krajiny ukážeme, ako sa mení ich pohľad na globálne výzvy aj plány do budúcnosti. Zároveň ukážeme, ako vyzerá zmiernenie nútenej migrácie konkrétnymi slovenskými dobrovoľníckymi projektmi, keď vyslaní mladí ľudia pracujú priamo s migrujúcimi komunitami, ktoré si hľadajú svoj nový domov. Prvou ambasádorkou kampane Tváre migrácie je Veronika Zimová, ktorá ako dobrovoľníčka ADRA Slovensko vzdelávala sociálne vylúčené deti rodičov – navrátilcov v Albánsku. Pre svoje pôsobenie v zahraničí sa stala sama migrantkou.

Veronika v rokoch 2018 a 2019 pracovala (vďaka vyslaniu cez ADRA Albánsko a podpore od SlovakAid) v dvoch ročných cykloch pre hostiteľskú organizáciu ADRA Albánsko v Tirane. Primárne sa starala o manažment a prípravu nových projektov. Vyrážala však s kolegami aj priamo za rómskymi deťmi do terénu a participovala na doučovacích hodinách a voľnočasových aktivitách pre vylúčené skupiny žiakov a žiačok. Za svoje pôsobenie získala na jeseň 2019 aj celoštátne ocenenie ,SlovakAid dobrovoľníčka roka‘.

Hostiteľská organizácia Veroniky Zimovej, ADRA Albánsko, implementuje viacero projektov, ktorých spoločným menovateľom sú doučovacie hodiny pre deti s poruchami učenia, a to najmä zo sociálne znevýhodnených rodín rómskej menšiny. Doučovanie prebieha na partnerských školách, ale aj v komunitnom centre pri rómskom osídlení v meste Fushë-Krujë. Veronika participovala na dokončení dôležitého projektu, nazvaného jednoducho ,Integrácia po migrácii‘, ktorý sa týkal tzv. navrátilcov (z angličtiny ‚returnees‘). „Ide o neúspešných žiadateľov o azyl rómskeho pôvodu, ktorí sa s rodinami museli vrátiť z Nemecka naspäť do Albánska. Teraz si opäť hľadajú ako menšina miesto vo väčšinovej spoločnosti a objavujú staronový domov. Mnohé deti sú vylúčené, nezačlenené do procesu vzdelávania, takže samotná doplnková výuka nestačí,“ vysvetľuje Veronika. Práve preto jej tím pracoval aj s rodičmi, a to najmä v oblasti osvety, prevencie a pozitívnej výchovy, aby sa zvýšilo povedomie o potrebe vzdelania.

Veronika po návrate zo svojho dobrovoľníckeho pobytu zotrváva v mimovládnom sektore. Pracuje ako projektová manažérka v ADRA Slovensko a má na starosti práve projekty humanitárneho dobrovoľníctva cez EU Aid Volunteers a rozvojového dobrovoľníctva cez program SlovakAid.

Veroniku možno považovať za potrebnú ambasádorku zmeny – hľadanú tvár migrácie v rámci kampane Tváre migrácie našej Platformy rozvojových organizácií Ambrela, ktorou sa snažíme verejnosti vysvetliť tému migrácie cez optiku Globálnych cieľov. V minulosti pracovala so zraniteľnými migrujúcimi skupinami ľudí a doma teraz šíri osvetu, bojuje s predsudkami i stereotypným zobrazovaním – snaží sa cez osobnú skúsenosť a zažité príbehy poopraviť verejnú mienku o fenoméne migrácie ako o niečom negatívnom. A práve ona bude pripravovať na svoju dobrovoľnícku misiu ďalších mladých zo Slovenska – potenciálne nové „tváre migrácie“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR