Článok

Ciele udržateľného rozvoja a migrácia: prípadová štúdia z Talianska

pridané: 11. júna 2021

Náš taliansky partner FOCSIV spolu s GCAP Taliansko a Concord Italy zverejnili v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ správu s názvom Migrácia a trvalo udržateľný rozvoj, pričom ide o jedinú národnú správu talianskej občianskej spoločnosti, ktorá sleduje migráciu s ohľadom na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) a Globálny kompakt o migrácii. 

Správa ponúka dáta a analýzu politík, z ktorých vychádza niekoľko odporúčaní. Je nevyhnutné ísť nad rámec nepretržitej pohotovosti, stavu núdze a prijať strednodobú víziu, ktorá sa zameriava na migráciu pre trvalo udržateľný rozvoj, s cieľom pomôcť prekonať pokles sociálneho a ekonomického rozvoja v Taliansku. Téma by mala byť tiež súčasťou plánu obnovy a odolnosti pre koherenciu, súdržnosť. Osobitná pozornosť sa v dokumente venuje potrebe vybudovať lepšiu súdržnosť medzi vnútornou a vonkajšou dimenziou (tzv. Koherencia politík pre trvalo udržateľný rozvoj) na základe ľudských práv a zásady neponechať nikoho pozadu (leaving no one behind).

Viac v dokumente ‘Sustainable Development Goals and Migration: the Italian Case’, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR – v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR