Článok

Dlhá cesta k napĺňaniu Agendy 2030 v Bulharsku

pridané: 20. januára 2021

Bulharsko pracuje na realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a hlavné horizonty tohto napĺňania sú načrtnuté v Národnom rozvojovom programe: Bulharsko 2030. Dokument definuje tri strategické národné ciele: 1.) zrýchlený ekonomický rozvoj, 2.) demografický rozmach, 3.) znižovanie nerovností. Bulharsko registruje značný potenciál a zároveň jasnú potrebu dobiehania zvyšných členských štátov EÚ v implementácii Agendy 2030. V roku 2019 patrilo krajine 26. miesto z 28 členských štátov EÚ, pokiaľ ide o plnenie Globálnych cieľov. Tento dokument z dielne BPID reflektuje napredovanie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja s prihliadnutím na tému migrácie. Viac tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR