Článok

DOHODA O OCHRANE VEREJNÉHO ZDRAVIA U NAJVIAC ZRANITEĽNÝCH VYSÍDLENÝCH SKUPÍN

pridané: 22. mája 2020

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Agentúra OSN pre utečencov a utečenky (UNHCR) už viac ako 20 rokov spolupracujú s cieľom chrániť zdravie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva po celom svete. Preto teraz podpísali dohodu o posilnení a rozvoji služieb v oblasti verejného zdravia pre milióny násilne vysídlených ľudí po celom svete (ako utečencov, utečeniek, tak aj vnútorne presídlené osôb, IDPs, či ľudí bez občianstva).

Zmluva aktualizuje a rozširuje existujúcu dohodu z roku 1997 medzi týmito organizáciami, pričom kľúčovým cieľom je najmä podpora prebiehajúcich snáh ochrániť asi 70 miliónov násilne vysídlených osôb pred šírením ochorenia COVID-19. Pri ochrane utečencov a utečeniek v krajinách s nízkymi a strednými príjmami je výzvou nielen prevencia, osveta, zabezpečenie potrebnej hygieny, ale aj následne v prípade nákazy: zabezpečenie samotnej liečby. To je v rámci slabých zdravotníckych systémov náročné.

Viac info o konkrétnych zdravotníckych službách, ktoré zraniteľné skupiny potrebujú, aby boli chránené pred COVID-19, tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR