Článok

Dokument o ekonomickej migrácii v Bulharsku

pridané: 18. januára 2021

Migračné trendy v Bulharsku sa naďalej vyznačujú jednoznačným emigračným vzorom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej mobility v Európskej únii. Zároveň rastie význam národných politík a opatrení, týkajúcich sa prisťahovalectva, ako aj sociálnej a ekonomickej integrácie migrantov, ktoré by Bulharsko ako členský štát EÚ malo uplatňovať. Oba tieto aspekty migrácie odhaľujú priame a nepriame väzby na Globálne ciele a zodpovedajúce národné ciele. 

Aktuálny dokument „Bulharsko a dimenzie ekonomickej migrácie“ (pripravený bulharským BPID ako súčasť projektu Globálne ciele a migrácia) stručne predstavuje národný kontext, rozpracováva výzvy špecifické tejto krajiny. Tiež richádza s niekoľkými konkrétnymi odporúčaniami na znižovanie nerovnosti a lepšie s využitím výhod, vyplývajúcich z migrácie v kontexte SDGs. Viac tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR