Článok

FILM O PROBLEMATIKE OBŤAŽOVANIA NA PRACOVISKU

pridané: 11. februára 2020

Globálny cieľ č. 5 (SDG 5) sa dovoláva rodovej rovnosti a odstránenia všetkých foriem násilia voči ženám vo verejnej i v súkromnej sfére, vrátane sexuálneho násilia a obťažovania na pracovisku. Globálny cieľ č. 8 volá po inkluzívnom hospodárskom raste pre všetkých prostredníctvom podpory bezpečného pracovného prostredia pre všetkých, vrátane migrujúcich pracovníčok.

Približne 40% až 50% žien v Európskej únii však na pracovisku zažilo nežiaduce sexuálne návrhy, fyzický kontakt alebo iné formy sexuálneho obťažovania. K tejto problematike nakrútila partnerská organizácia ActionAid Hellas krátky film ‘Violence and Harassment in the World of Work’ v rámci nášho projektu ‘Globálne ciele a migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, podporených z prostriedkov EÚ pod programom DEAR. Viac vo videu (po zapnutí anglických titulkov) tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR