Článok

KOORDINÁCIA MIMOVLÁDOK, PRACUJÚCICH V OBLASTI MIGRÁCIE AJ INTEGRÁCIE V SR

pridané: 14. mája 2020

V uplynulých dvoch mesiacoch sa na podnet Slovenskej katolíckej charity uskutočnilo niekoľko koordinačných mítingov zástupcov a zástupkýň organizácií, pracujúcich v SR v oblasti migrácie aj integrácie. Cieľov je vzájomné informovanie o aktivitách a najmä o tematických eventoch, ktoré majú iný priebeh počas korona-krízy. Predstavili sme si napredovanie projektov MIND (SKCH), KapaCity (Liga za ľudské práva, Nadácia M. Šimečku, CVEK, OZ Marginal atď.) aj ‚Globálne ciele a migrácia‘ (Ambrela). Najbližšie stretnutie sa uskutoční v online podobe 28. mája. Viac informácií na adrese: adamova@charita.sk.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR