Článok

KORONA-KRÍZA OVPLYVŇUJE AKTIVITY ORGANIZÁCIÍ AMBRELY

pridané: 20. marca 2020

Viaceré z našich členských a pozorovateľských organizácií vykonávajú svoju prácu nielen v tzv. nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu, ale aj v zraniteľných skupinách obyvateľstva na Slovensku. V týchto dňoch mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby poskytli svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu, ako aj zvládnuť seba-izoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu vo svojich príbytkoch.

Viaceré naše organizácie vyrážajú do terénu a adaptujú svoje projekty na súčasnú situáciu, spojenú s korona-krízou. Najväčšie dopady totiž budú opäť niesť najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva doma i vo svete. Tu sú príklady ich, teda vašich aktivít.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR