Článok

MIGRÁCIA AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÉ MESTÁ A KOMUNITY

pridané: 1. februára 2020

Nová prípadová štúdia ‚Od globálnej k lokálnej: Migrácia ako príležitosť pre trvalo udržateľné mestá a komunity‘ zdôrazňuje prepojenie medzi migráciou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja s osobitným dôrazom na pozitívny vplyv integrácie utečeniek a migrantiek v Grécku. Agenda 2030 rozoznáva a vyzdvihuje pozitívny vplyv migrácie na inkluzívnu produkciu a ekonomický rozvoj, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj.

Viac si môžete prečítať v štúdii, publikovanej naším partnerom – gréckou organizáciou: ActionAid Hellas v rámci nášho projektu ‚Globálne ciele a Migrácia‘, financovaného EÚ z programu DEAR tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR