Článok

Prípadová štúdia o klimatickej migrácii

pridané: 15. februára 2021

Zraniteľné skupiny obyvateľstva nízkopríjmových krajín sa nedokážu pre mnohé Ďalšie prekážky a výzvy adaptovať na negatívne dosahy zmeny klímy. Potom sa environmentálna migrácia javí ako ich jediná možnosť alebo stratégia prežitia. Tá sa v najbližších desaťročiach ešte zintenzívni. Posledné odhady ukazujú, že do roku 2050 zmena klímy donúti k vnútornej migrácii až 143 miliónov ľudí. Zvyšovanie hladiny mora postihne 190 miliónov ľudí v prípade nižších emisií skleníkových plynov alebo 630 miliónov ľudí v prípade vyšších emisií skleníkových plynov. Obe čísla sú však alarmujúce. Ďalšie odhady sa dozviete v prípadovej štúdii ‚Klimatická migrace‘ z dielne Diakonie ČCE (vytvorenej v rámci projektu Globálne ciele a migrácia) – v češtine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR