Článok

Publikácia z dielne FOCSIV na tému vplyvu pandémie COVID-19 na migráciu

pridané: 20. novembra 2020

Prepuknutie a šírenie koronavírusu od začiatku februára 2020 zasiahlo v Európe mnoho sektorov každodenného života: od hospodárstva cez verejné služby, až po medziľudské vzťahy a slobodu pohybu. Podľa CeSPI bolo v rámci EÚ na konci septembra nahlásených približne 2,5 milióna pozitívnych prípadov ochorenia Covid-19.

Pandémia má však okrem alarmujúcich čísel a ekonomických dôsledkov aj vážny dosah na zraniteľné spoločenstvá, predovšetkým na migrantov a migrantky. Dôsledky pandémie na migrujúce a utečenecké komunity sa týkajú ako krajín tranzitu, tak aj krajín príchodu.

Viac informácií o vplyve pandémie na problematiku migrácie v EÚ (s prihliadnutín najmä na Taliansko) nájdete v publikácii z dielne FOCSIV s názvom ‘COVID-19 and migration: perceptions from some EU member states (BackGround document no. 8)’, ktorá vznikla ako súčasť projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného EK cez program DEAR. Stiahnuť a prečítať si ju možno v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR