Článok

REAKCIA CONCORD NA VPLYV KORONAVÍRUSU NA ROZVOJOVÚ PRÁCU

pridané: 28. marca 2020

Existuje veľká šanca, že rozšírenie koronavírusu a následné spomalenie ekonomického rastu, môžu zatieniť napĺňanie Globálnych cieľov a Agendy 2030. Aj keď niektoré kľúčové politické procesy budú pokračovať, pravdepodobne budú znamenať menšie zapojenie a konzultácie zo strany organizácií z mimovládneho sektora.

Prečítajte si viac o konkrétnych medzinárodných partnerstvách a stratégiách (Stratégia EÚ–Afrika; Akčný plán pre rodovú rovnosť III; MFF proces) tu. Prečítajte si tiež riaditeľky CONCORD, Tanye Cox na tému ‘Je COVID-19 potrebným budíkom, aby sme znova investovali do našich sociálnych systémov?’ tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR