Článok

Správa o migrácii a utečenctve v Slovinsku za rok 2020

pridané: 11. januára 2021

V roku 2019 slovinská vláda narýchlo pripravila a prijala Stratégiu v oblasti migrácie, ktorá sa vzťahuje nielen na oblasti ekonomickej migrácie a medzinárodnej ochrany, ale aj na oblasť integrácie, najmä z dôvodu tzv. nelegálnej migrácie „pochádzajúcej z Balkánu“. Konečný produkt obsahuje diskurz ministerstva vnútra, pričom sa „kladie veľký dôraz na nelegálnu migráciu, otázky bezpečnosti, ochranu hraníc a azylové postupy, zatiaľ čo väčšina migrácií v Slovinsku skutočne predstavuje zdokumentované ekonomické migrácie.“ 

V Slovinsku sa však objavujú a pohybujú migranti a migrantky „z dôvodu zamestnania a zlúčenia rodiny“, a nie z dôvodu žiadostí o medzinárodnú ochranu. Stratégia priamo odkazuje na Agendu 2030 a napĺňanie SDGs. Viac sa dočítate v dokumente „Migranti a utečenci v Slovinsku 2020“ (Agenda 2030 a migrácia – report), ktorý pripravila slovinská organizácia Povod v rámci projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného z prostriedkov EÚ v rámci programu DEAR. Viac tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR