Článok

Štúdia o budúcnosti témy migrácie a európskych politík

pridané: 17. júna 2021

Rok 2021 bude ďalším náročným rokom pre oživenie a odolnosť krajín v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom. Ovplyvní aj migračnú politiku EÚ – vzhľadom na pretrvávajúci migračný tlak na hranice v dôsledku hospodárskej a sociálnej krízy v sahelských a susedných krajinách afrického kontinentu. Tento dokument z dielne FOCSIV skúma 8 otázok o blízkej budúcnosti migrácie medzi Afrikou a EÚ.

Prvá otázka sa týka dosahu pandémie Covid-19 na migráciu, najmä na obmedzenia mobility. Druhá odráža nerovný prístup k vakcínam a nerovnomerné hospodárske oživenie medzi krajinami. Ďalšia skúma hlavné migračné trasy do Európy, ôsma otázka hodnotí nové údaje o pohyboch migrujúcich ľudí, a ako aj dáta o žiadostiach o azyl, pričom zdôrazňuje potrebu monitorovať zmeny v roku 2021.

Viac sa dočítate v dokumente s názvom ‚The Next Future of Migration and European Policy‘, ktorý bol naším partnerom FOCSIV vypracovaný v rámci projektu Globálne ciele a migrácia s podporou EÚ cez program DEAR – k prečítaniu v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR