Článok

Štúdia o Novom pakte o migrácii a azyle Európskej komisie

pridané: 12. februára 2021

Nový pakt o migrácii a azyle Európskej komisie je stále relatívne nový, pretože je naďalej založený na zvyšovaní kontroly na vonkajších hraniciach a delegovaní kontroly na susedné a tranzitné krajiny pri repatriácii migrantov z Bosny, Turecka, Líbye a Maroka. Rozvojová spolupráca sa naďalej čiastočne využíva na účely riadenia migračných tokov. Publikácia z dielne FOCSIV opisuje hlavný obsah nového Paktu o migrácii a azyle EK, ale poukazuje tiež na kritiku zo strany európskych sietí občianskej spoločnosti (od ECRE cez CONCORD Europe, Euromed Rights až po GREI250). Je preto dôležité, aby sa občianska spoločnosť zúčastňovala na rokovaniach o pakte tým, že predostrie svoje obavy, týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a uplatňovania pravidla ‘Leaving no one behind’ (neponechať nikoho v úzadí, na okraji záujmu) z Agendy 2030. Viac v dokumente tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR