Článok

Štúdia o súdržnosti politík v oblasti riadenia migrácie

pridané: 26. augusta 2021

Prečítajte si novú štúdiu od našej partnerskej organizácie Focsiv s názvom ‚Súdržnosť politík v oblasti riadenia migrácie‘ (Policy Coherence on Migration governance). Súdržnosť politík pre udržateľný rozvoj je jedným z cieľov Agendy 2030. Migrácia je dôležitou témou v rámci diskusie o súdržnosti politík, smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju – ako v cieľových krajinách migrujúcich, tak aj ich krajín pôvodu.

Štúdia poukazuje a analyzuje dva základné zoznamy ukazovateľov z pohľadu zdrojových a cieľových krajín migrujúcich ľudí na meranie súdržnosti politiky v oblasti migrácie a rozvoja (PCMD), pričom u týchto indikátorov PCMD sa súdržnosť politík porovnáva naprieč piatimi dimenziami.

Viac si možno prečítať v podkladovom dokumente ‚Policy Coherence on Migration governance‘, ktorý vznikol v rámci projektu Globálne ciele a migrácia (ako aj kampane Tváre migrácie), podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR – v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR