Článok

ŠTÚDIA O ZAČLEŇOVANÍ MIGRANTOV, MIGRANTIEK

pridané: 11. marca 2020

V rámci nášho medzinárodného projektu projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, publikoval náš partner Focsivpred pár dňami ďalšiu štúdiu – ‘The Background paper on Social inclusion of migrantsin Europe’.

Tento dokument ponúka dáta a informácie o príchode migrantov a migrantiek do Európy a ich problémoch so sociálnym začlenením. Naznačuje aj opatrenia a projektyna zlepšenie sociálneho fungovania s ohľadom na Ciele trvalo udržateľného rozvoja. Viac v dokumente tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR