Článok

V rámci Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti

pridané: 25. októbra 2020

V období prebiehajúcej pandémie (a súvisiacej ‘infodémie’) je čoraz dôležitejšie budovanie našej odolnosti voči dezinformáciám, hoaxom a propagande. Informačná a mediálna gramotnosť (MIL) nám dokáže pomôcť v rozlišovaní faktov od dezinformácií. UNESCO si aktuálne hrozby a výzvy uvedomuje a preto každoročne koncom októbra organizuje pre verejnosť  ‘Svetový týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti’. Tento rok podujatie prebieha online v období 24.–31. októbra a je zamerané na inovatívne aj tradičné formy šírenia informácií. Zaregistrovať tu môžete aj svoj event. 

Presne v tomto období zorganizovala ADRA Slovensko (ako líder aurópskeho projektu TEHV) mediálny workshop pre partnerské organizácie, ktoré sa pripravujú na prijímanie budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers. Vďaka teoretickej prednáške a následným praktickým cvičeniam pod taktovkou trénerky Boby Markovič Baluchovej (komunikačnej manažérky Ambrely a šéf-editorky portálu #MediaAboutDev) účastníci a účastníčky spoznávali základy tvorby mediálnych obsahov, princípy MIL, spôsoby vedenia rozhovorov, ale aj manipulatívne techniky pri tvorení titulkov, sprievodných fotografií a samotných článkov.

Často sa hovorilo o zobrazovaní témy migrácie a utečenectva a miešaní pojmov s dojmami, čo je témou aktuálneho európskeho projektu Ambrely ‚Globálne ciele a migrácia‘. Dôležité bolo osvojiť si spôsoby – ako eticky informovať o pobytoch medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v nízko-príjmových krajinách aj ako zodpovedne informovať o aktuálnych globálnych témach v médiách. Viac o tomto mediálnom tréningu tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR