Projekty

Bridge 47: Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju

pridané: 7. júna 2018

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020

Projekt Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju má za cieľ podporiť európske ako aj slovenské mimovládne organizácie a ďalších aktérov občianskej spoločnosti pri ich úsilí o tvorbu a realizáciu inovatívnych aktivít a techník globálneho vzdelávania a tak prispieť k podpore a zhmotňovaniu spravodlivosti a odstraňovania chudoby globálne.

Kofinancované aktivity projektu budú zvyšovať príležitosti pre slovenské mimovládne organizácie v rámci ich kapacít oslovovať klasické, ale aj nové cieľové skupiny globálneho vzdelávania inovatívnymi spôsobmi. V dlhodobom hľadisku projektu, ako aj v období po ňom, by takéto aktivity mali prispieť ku kreovaniu formálneho a inštitucionalizovaného základu pre koncept globálneho občianstva a prispieť tak k zabezpečeniu spravodlivosti a odstraňovaniu chudoby nie len na úrovni národno-štátnej, ale aj v globálnom meradle.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR