Téma

Humanitárna pomoc

Podstatou humanitárnej pomoci je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií. Tie majú pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc smeruje predovšetkým k tým najzraniteľnejším obyvateľom postihnutých krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, pri stave nedostatku potravín alebo počas iných núdzových situácií.

Nenašli sa žiadne články.

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR