Téma

Koherencia politík pre udržateľný rozvoj

Koherenciu politík pre udržateľný rozvoj (PCSD) definujeme ako prístup a nástroj realizácie politík, ktorý integruje štyri dimenzie udržateľného rozvoja: ekonomickú, sociálnu, environmentálnu a dimenziu dobrého vládnutia na všetkých úrovniach domácej a medzinárodnej tvorby a realizácie politík. Vychádza z princípu Koherencie politík pre rozvoj (PCD), ktorý v skratke definujeme nasledovne: žiadna verejná politika by nemala smerovať proti rozvoju krajín globálneho Juhu.

Nenašli sa žiadne články.

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR