Článok

Vydávame štúdiu o humanitárnych a rozvojových aktivitách SR na Blízkom východe

pridané: 8. júla 2021

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’ (ako aj kampane ‘Tváre migrácie’), financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz a štúdií na tému medzinárodného rozvoja a migrácie. Jednou takouto štúdiou je aj aktuálny dokument Ambrely z pera jej výkonného tajomníka, Daniela Kabu, s názvom ‚Rozvojové a humanitárne aktivity Slovenskej republiky na Blízkom východe ako reakcia na sýrsku krízu‘.

V úvodnej kapitole tohto dokumentu sa zaoberáme motívmi pôsobenia Slovenskej republiky (SR) v regióne a stručne predstavujeme vývin najmä humanitárnej situácie v Libanone, Iraku a Sýrii k jari 2021. Štúdia pokračuje analýzou doterajších krokov slovenskej diplomacie na pozadí strategických dokumentov a vyhlásení, vrátane stručnej reflexie k dosahom globálnej pandémie covidu-19. Nasleduje krátke porovnanie prístupov zo strany donorov, veľkosťou podobných SR. V závere načrtávame štyri možné scenáre ďalšieho vývinu oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR na Blízkom východe.

Viac si možno k téme prečítať v nasledujúcej publikácii – v slovenčine tu a v angličtine tu. Vyšla vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Na túto štúdiu nadväzuje dokument č. 2, týkajúci sa konkrétnych aktivít slovenských mimovládnych rozvojových organizácií v danom regióne.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR